Full link kháng nghị của Facebook từ Taki Media

Tài khoản facebook bị khóa… Tài khoản bị vô hiệu hóa hay cần xác minh danh tính,… dưới đây Taki Media hỗ trợ bạn tìm nhanh để giải quyết nhé. Có những dạng checkpoint nào? 1. Xác minh danh tính bằng cách chọn hình ảnh bạn bè (checkpoint ảnh) 2. Xác minh danh tính bằng […]

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?