Quy định về thanh toán

QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

Thanh toán qua ngân hàng

Ngân hàng Vietcombank

  • Tên Tk: NGUYEN DINH THIEN
  • Số TK: 0161001626645

Ngân hàng Techcombank

  • Tên tk: NGUYEN DINH THIEN
  • Số TK: 19032149669019

Ngân hàng MB

  • Tên tk: NGUYEN DINH THIEN
  • Số TK: 0123456456999