QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

Thanh toán qua ngân hàng

  1. Ngân hàng Vietcombank

Tên Tk: NGUYEN DINH THIEN

Số TK: 0161001626645

  1. Ngân hàng MB Bank

Tên tk: NGUYEN DINH THIEN

Số TK: 0123456456999