Quy định về thanh toán

QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

Thanh toán qua ngân hàng

  1. Ngân hàng Vietcombank

Tên Tk: NGUYEN DINH THIEN

Số TK: 0161001626645

  1. Ngân hàng BIDV

Tên tk: NGUYEN DINH THIEN

Số TK: 55110000551601

  1. Ngân hàng ACB

Tên TK: NGUYEN DINH THIEN

Số TK: 178860049

  1.  Tên tài khoản ĐÔNG Á BANK –  NGUYỄN ĐÌNH THIỆN

Số tài khoản: 0106552412