Khi bắt đầu kinh doanh, mọi người cần có những Phần mềm quản lý bán hàng để hỗ trợ trong việc quản lý và tính toán thu chi, dưới đây là phần mềm quản lý bán hàng miễn phí được TAKIMEDIA.COM chia sẻ đến mọi người !

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1TPjNxMrYAphNVold8D-CFNQY49ggyvy1/view?usp=sharing” background=”#2d41ef” icon=”icon: play-circle-o”]Tải ngay phần mềm tại đây[/su_button]